top of page
Αναζήτηση

Η ανάλυση κύκλου ζωής στη διαχείρισηστερεών αποβλήτων

Αναδημοσίευση από ΕΕΔΣΑ e-magazineΈνα από τα δημοφιλή εργαλεία λήψης απόφασης στη διαχείριση στερεών αποβλήτων είναι η ανάλυση κύ-

κλου ζωής (ΑΚΖ). Ξεκίνησε ως εργαλείο υπολογισμού των περιβαλλοντικών εκπομπών ή περιβαλλοντικών

βαρών (burdens) που σχετίζονται με τη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ).

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είχαν ήδη αναπτυχθεί απλά προγράμματα σε λογιστικά φύλλα, τα οποία

ενσωμάτωναν βάσεις δεδομένων περιβαλλοντικών εκπομπών. Το χαρακτηριστικό της ΑΚΖ είναι ότι υπο-

λογίζει τις άμεσες εκπομπές, κατά τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, τις έμμεσες

εκπομπές, που μπορεί να είναι παρελθοντικές ή μελλοντικές και τις αποφυγόμενες εκπομπές.

• Άμεσες είναι οι εκπομπές που παράγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος (π.χ. το ορυκτό CO2κατά την καύση του πετρελαίου που χρησιμοποιείται για την κίνηση μηχανημάτων σε μία μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων-ΜΕΑ, το μεθάνιο που διαφεύγει από ένα ΧΥΤΑ κ.α.). Εδώ δόθηκε αρχικά έμφαση μόνο στα αέρια θερμοκηπίου (π.χ. ορυκτό CO2, μεθάνιο, Ν2Ο) αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκε σε εκπομπές που σχετίζονται με άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. ευτροφισμός, οξίνιση λιμνών, μείωση αβιοτικών πόρων,

καταστροφή όζοντος, ανθρώπινη τοξικότητα κ.α.)

• Έμμεσες είναι οι εκπομπές που προέρχονται από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την κατασκευή υλικών της ΜΕΑ (π.χ. τα πλαστικά μόνωσης που τοποθετούνται σε ένα ΧΥΤΑ «κουβαλούν» μαζί τους εκπομπές που προέκυψαν από την κατασκευή τους λόγω της εξόρυξης του πετρελαίου και μεταποίησής του σε μονωτικά, την καύση πετρελαίου για τη μεταφορά τους στο χώρο κ.α. ). Επίσης, εδώ ανήκουν και οι εκπομπές που παράγονται από την κατανάλωση ηλεκτρισμού στη ΜΕΑ, αφού αυτές παράγονται από μονάδες

παραγωγής ηλεκτρισμού εκτός του χώρου.

• Αποφυγόμενες εκπομπές, που είναι και το χαρακτηριστικό στοιχείο των ΑΚΖ, είναι οι εκπομπές που δεν παράγονται από κάποια δραστηριότητα ή υλικό (άρα αποφεύχθηκαν) επειδή αυτό αντικαταστάθηκε από κάποια άλλη δραστηριότητα ή άλλο υλικό. Παραδειγματικά, η καύση απορριμμάτων παράγει αέριες εκπομπές και ενέργεια. Η ενέργεια Χ που παράγεται από Ζ τόνους απορριμμάτων αντικαθιστά ισοδύναμη ενέργεια Χ που θα παραγόταν από Υ τόνους ενός συμβατικού καυσίμου (π.χ. λιγνίτη). Οι εκπομπές καύσης

από τους Υ τόνους λιγνίτη (που τελικά αποφεύχθηκαν) παραδοσιακά αφαιρούνται από τις συνολικές εκπομπές του συστήματος. Αυτό μ