top of page
Αναζήτηση

ΕΕ: Σύστημα Εκπομπής Ρύπων- Αέρια του Θερμοκηπίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2021

συμπληρώνεται ως εξής:
1. Στο σημείο 15 στοιχείο 15, προστίθεται ο αριθμός «80» στη θέση της ένδειξης «[...]» και προστίθενται δύο παράγραφοι, ώστε η τρέχουσα διατύπωση του εν λόγω ορισμού να έχει ως εξής:

«(15) Ως “εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας” νοείται το ποσοστό 80 % της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τους δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιστοιχεί στη μέση

προσπάθεια μείωσης που επιβάλλεται από την εφαρμογή των δεικτών αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (δείκτης αναφοράς της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας/μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας).


Ισχύει για όλα τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν σε επιλέξιμους τομείς αλλά για τα οποία δεν

ορίζεται δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται (από το έτος

t = 2022) κατά 1,09 % σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο τμήμα του παραρτήματος με τίτλο :

«Επικαιροποιημένοι δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι».

2. Στο σημείο 28 στοιχείο β), η περιγραφή του συντελεστή Ct που χρησιμοποιείται στον τύπο συμπληρώνεται, ώστε η τρέχουσα διατύπωση του εν λόγω στοιχείου να έχει ως εξής:

«β) Εάν οι δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος II δεν ισχύουν για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο δικαιούχος, η μέγιστη ενίσχυση που καταβάλλεται ανά εγκατάσταση για το κόστος που προκύπτει κατά το έτος t ισούται με:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × E × AECt

Στον τύπο αυτό, Ai είναι η ένταση της ενίσχυσης, εκπεφρασμένη ως κλάσμα (π.χ. 0,75)· Ct είναι ο εφαρμοστέος συντελεστής εκπομπής CO2 ή ο αγορακεντρικός συντελεστής εκπομπής CO2 (tCO2/MWh) (το έτος t)· Pt-1 είναι η προθεσμιακή τιμή EUA κατά το έτος t-1 (EUR/tCO2)· EF είναι ο εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζεται στο σημείο 15 στοιχείο 15· και AEC είναι η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) το έτος t.»

3. Στον πίνακα του παρα